Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 189                        

Karar Tarihi  : 11/05/2017            

KONUSU:

            Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımızca yürütülen Katma Değeri Yüksek Alternatif Tarım Ürünleri Projesi kapsamındaki desteklemelerden faydalanmak için Muğla ili çiftçilerimizden gelen yüksek taleplerin karşılanabilmesi için fidan ve tohum firmalarıyla yapılan görüşmelerde, Belediyemizin fidanı ve tohumu çok daha uygun fiyattan alabileceği anlaşıldığından dağıtımı yapılacak fidanların ve tohumların harcamasının %50’sinin Belediyemiz bütçesinden, %50’sinin ise çiftçi katkısı ile karşılanabilmesi hususunun görüşülmesi.

          Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 05/05/2017 tarih ve 85625357-301.03-1072 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız