Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 19                             

Karar Tarihi  : 12/01/2017                

KONUSU:

   Hüküm ve tasarrufu Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait Menteşe İlçesi Bayır Mahallesi 3788 parsel numaralı 18.599,00 m² yüzölçümlü “tarla” nitelikli taşınmazın Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne 5393 sayılı Belediye Kanunun 75/d maddesi uyarınca mülkiyet devrinin yapılması hususunun görüşülmesi.

            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 06/01/2017 tarih ve 47720051-301.01-78  sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.