Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :190                     

Karar Tarihi :11/11/2014         

KONUSU:

MAZERETLİ MECLİS ÜYELERİ

Meclis üyelerimizden Behçet SAATÇİ ve Besim ÖZBEK'in mazeretleri nedeniyle, mazeretli sayılmaları OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.