Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 190                           

Karar Tarihi   : 12/07/2018               

KONUSU:

27. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        a) Muğla Koruma Amaçlı İmar Planı plan hükümlerinin 4.1.6 maddesine imar mevzuatı uyarınca asansör ve merdiven kulesi yapılabilmesine ilişkin hüküm eklenmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.07.2018 tarihli raporunda;

     12.07.2018 tarihinde saat 15.16’da Şeyh Mahallesi Koca Mustafa efendi caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.07.2018 tarih ve 36521862-115.01.06-E.4065 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 12.07.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Muğla Koruma Amaçlı İmar Planı plan hükümlerinin 4.1.6 maddesine imar mevzuatı uyarınca asansör ve merdiven kulesi yapılabilmesine ilişkin hüküm eklenmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

    İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.07.2018 tarih ve 36521862-115.01.06-E.4065 sayılı yazısında;