Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 190                     

Karar Tarihi  : 14/11/2019           


KONUSU:

      1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

      a) İlimiz, Marmaris İlçesi Çamlı Mahallesi, Taşhan Mevkiinde hazırlanan bütüncül plan çalışmasına esas 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.10.2019 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için tıklayınız.