Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :191                              

Karar Tarihi  :12/05/2016                  

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

          e) 04/03/2016 tarih ve 28 sayılı Kavaklıdere Belediye Meclis Kararı ile; Muğla Mermerciler Derneği Başkanı ve Koçar Mermer A.Ş’nin sahibi olan işadamı Abdullah KOÇAR’ın isminin yaşatılması amacıyla, Kavaklıdere ilçesi, Çayboyu Mahallesi “Sanayi Caddesi” isminin “Abdullah KOÇAR Sanayi Caddesi” olarak değiştirmesine yönelik kararın onaylanması hususunun görüşülmesi

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.04.2016 tarihli raporunda;

          27/04/2016 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 04/04/2016 tarih ve 64061556-301.01-2016-308 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.04.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “04/03/2016 tarih ve 28 sayılı Kavaklıdere Belediye Meclis Kararı ile; Muğla Mermerciler Derneği Başkanı ve Koçar Mermer A.Ş’nin sahibi olan işadamı Abdullah KOÇAR’ın isminin yaşatılması amacıyla, Kavaklıdere ilçesi, Çayboyu Mahallesi “Sanayi Caddesi” isminin “Abdullah KOÇAR Sanayi Caddesi” olarak değiştirmesine yönelik kararın onaylanması hususunun görüşülmesi" konusu görüşüldü.

       Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 04/04/2016 tarih ve 64061556-301.01-2016-308 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.