Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 191                              

Karar Tarihi     : 26/11/2020                  

 

KONUSU:

     1.   Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

         c) Muğla Büyükşehir Belediyesi 2021 mali yılı gelir tarifesinin görüşülmesi

 

            Plan ve Bütçe Komisyonunun 19.11.2020 tarihli raporunda;