Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :19                             

Karar Tarihi :15/04/2014               

KONUSU:

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REVİZE BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLMESİ ( 2014 YILI 9 AYLIK REVİZE EDİLEN )

              Plan ve Bütçe Komisyonunun 15/04/2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda;


Muğla Büyükşehir Belediyesi Bütçe Mali Komisyon Raporu İçin Tıklayınız..