Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :191              

Karar Tarihi :11/11/2014    

KONUSU:

GÜN TESPİTİ

Bir dahaki Meclis Toplantısı'nın, 9 Aralık 2014, saat 13.00’te yapılmasına;  OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.