Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 19                            

Karar Tarihi : 11/01/2018               


KONUSU:

           5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 28. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.  maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi gereği; Meclisimizce, gizli oylamayla Denetim Komisyonu üyelerinin seçimi. 

            Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 04/01/2018 tarih ve 56567348-302.01-E.48 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.