Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 191                           

Karar Tarihi   : 12/07/2018               

KONUSU:

27.  İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        b) İlimiz, Milas İlçesi, Ağaçlıyük Mahallesi, 129 ada 7 parselde hazırlanan “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi.

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.07.2018 tarihli raporunda;

     12.07.2018 tarihinde saat 15.16’da Şeyh Mahallesi Koca Mustafa efendi caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.07.2018 tarih ve 36521862-754-E.4124 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 12.07.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Milas İlçesi, Ağaçlıyük Mahallesi, 129 ada 7 parselde hazırlanan “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

    İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.07.2018 tarih ve 36521862-754-E.4124 sayılı yazısında;