Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :192                            

Karar Tarihi             :11/06/2015             

KONUSU:

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

k) İlimiz Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, O21-B-16-A pafta, 312 ada, 7 parselde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” teklifi;  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

            İmar ve Bayındırlık Komisyon Başkanı Enver TUNA’nın “bu konuda bugün sabahleyin yeni gelişen olaylar çerçevesinde ve gündemimizin de 20. maddesinde Ortaca'nın genel 5000'lik,  İmar 5000'lik Nazım Planında hüküm değişikliği olacağından bu konunun bir sonraki mecliste kararı verilmesini talep ediyoruz.” Şeklindeki önerisi üzerine Meclisimizce; konunun tekrar değerlendirilmesi bakımından İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.