Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :192                

Karar Tarihi :09/12/2014    

KONUSU:

GÜNDEM

          5 Aralık 2014 tarihinde gönderilen 31 maddelik ana gündeme ilave olarak 1) Fethiye İlçe Belediye Başkanlığı Katı Atık Tarifeleri, 2) Menteşe İlçe Belediye Başkanlığı Katı Atık Tarifeleri,  3) Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Katı Atık Tarifeleri, 4) Milas İlçesi, Ören Mahallesi, Karamersin Mevkii, 379, 360, 361 numaralı parsellerde 1/1.000 ölçekli “Konut Alanı Amaçlı İlave Uygulama İmar Planı” talebi. 5) Ulaşım Ücretleri olmak üzere toplam 5 konunun gündeme ilave edilmesiyle aşağıda belirtilen 36 maddelik gündemin görüşülmesine ve ilave edilen konuların gündemde görüşülme sırasında

·         “Fethiye İlçe Belediye Başkanlığı Katı Atık Tarifeleri” konusunun gündemin 16. sırasında”,

·         “Menteşe İlçe Belediye Başkanlığı Katı Atık Tarifeleri” konusunun gündemin 17. sırasında,

·         “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Katı Atık Tarifeleri” konusunun gündemin 18. sırasında,  

·         “Milas İlçesi, Ören Mahallesi, Karamersin Mevkii, 379, 360, 361 numaralı parsellerde 1/1.000 ölçekli “Konut Alanı Amaçlı İlave Uygulama İmar Planı” talebi” konusunun gündemin 36. sırasında,

·         “Ulaşım Ücretleri” konusunun gündemin 19. sırasında görüşülmek üzere gündem aşağıdaki şekilde;

  1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporları a) Muğla Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı b) Muğla Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Gelir Tarifesi c) Muğla Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Bütçesi ç) Marmaris İlçe Belediyesi 2015 Yılı Bütçesi d)Köyceğiz İlçe Belediyesi 2015 Yılı Bütçesi e) Seydikemer İlçe Belediyesi 2015 Yılı Bütçesi  f) Bodrum İlçe Belediyesi 2015 Yılı Bütçesi g) Fethiye İlçe Belediyesi 2015 Yılı Bütçesi ğ) Ula İlçe Belediyesi 2015 Yılı Bütçesi h) Datça İlçe Belediyesi 2015 Yılı Bütçesi ı) Kavaklıdere İlçe Belediyesi 2015 Yılı Bütçesi  i) Milas İlçe Belediyesi 2015 Yılı Bütçesi j) Yatağan İlçe Belediyesi 2015 Yılı Bütçesi     k) Ortaca İlçe Belediyesi 2015 Yılı Bütçesi l) Menteşe İlçe Belediyesi 2015 Yılı Bütçesi  m) Dalaman İlçe Belediyesi 2015 Yılı Bütçesi n) 18.03.2004 Tarih ve 25406 Sayılı Resmi Gazete İle Yürürlüğe Giren Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre ‘’Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi’’ ve ‘’Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma Kabul Belgesi’’ teknik rapor değerlendirilerek ücret tarifesinin belirlenmesi 2. İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ve Tarım ve Hayvancılık Komisyonunun Müşterek Komisyon Raporu a) Muğla Büyükşehir Belediyesinin Yetki Alanındaki Yolların Belirlenmesi 3. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları a) Fethiye Belediyesi Meclisince alınan 01.07.2014 tarih ve 75 Sayılı kararı ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 32. maddesi uygulanması yönündeki alınan kararın 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesi uyarınca Belediye Meclisince incelenerek karar alınması b) Fethiye Belediyesi Meclisince alınan 01.07.2014 tarih ve 76 Sayılı kararı ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 32. maddesi uygulanması yönündeki alınan kararın 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesi uyarınca Belediye Meclisince incelenerek karar alınması c) Fethiye Belediyesi Meclisince alınan 01.07.2014 tarih ve 77 Sayılı kararı ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 32. maddesi uygulanması yönündeki alınan kararın 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesi uyarınca Belediye Meclisince incelenerek karar alınması 4. Bodrum İlçesi Turgutreis Mahallesi 316 parsel numaralı 30.450,00 m² tarla vasfındaki taşınmazın üzerine “Atık Su Arıtma Tesisi Yeri”  yapılması için 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne tashihen devrinin yapılması 5. Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan Köy ve Belde Belediyesi Tüzel Kişiliklerine ait paylaşıma konu edilen veya değerlendirilmeyen taşınmazların Taksim Listesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği ile Milas Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince paylaşılması 6. Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan Köy ve Belde Belediyesi Tüzel Kişiliklerine ait paylaşıma konu edilen veya değerlendirilmeyen taşınmazların Taksim Listesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği ile Marmaris Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince paylaşılması 7. Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan Köy ve Belde Belediyesi Tüzel Kişiliklerine ait paylaşıma konu edilen veya değerlendirilmeyen taşınmazların Taksim Listesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği ile Fethiye Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince paylaşılması 8. Menteşe İlçesi, Şeyh Mahallesi, 353 ada, 13 parselde bulunan “Bir Bodrum Bir Zemin Bir Asma ve Dört Normal Katlı İşhanı, Beş Katlı Betonarme Bina ve Arsa” nitelikli taşınmazın 1. katının 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26. maddesi gereğince,  aylık 94,92TL olmak üzere, 31/03/2014 – 31/12/2014 tarihleri arasında, 9 aylığına toplam 854,28TL bedelle Muğla Tapu Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi 9. Menteşe İlçesi, Şeyh Mahallesi, 353 ada, 13 parselde bulunan “Bir Bodrum Bir Zemin Bir Asma ve Dört Normal Katlı İşhanı, Beş Katlı Betonarme Bina ve Arsa” nitelikli taşınmazın 2. katının 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26. maddesi gereğince, aylık 433,81TL olmak üzere, 31/03/2014 – 31/12/2014 tarihleri arasında,  9 aylığına toplam 3.904,29TL bedelle Muğla Kadastro Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi 10. Marmaris İlçe Belediye Başkanlığı 2015 Yılı Gelir Tarifesi 11. Menteşe İlçe Belediye Başkanlığı 2015 Yılı Gelir Tarifesi 12. Datça İlçe Belediye Başkanlığı 2015 Yılı Gelir Tarifesi ve 2014 Yılı Ödenek Aktarması 13. Dalaman İlçe Belediyesi 2014 Yılı Mali Bütçesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi gereğince aktarma yapılması  14. Marmaris İlçe Belediye Başkanlığı Katı Atık Tarifeleri 15. Dalaman İlçe Belediyesi Katı Atık Toplama ve Bertaraf Hizmetlerinin Tarifeleri Hakkındaki Kararın Görüşülmesi 16. Fethiye İlçe Belediye Başkanlığı Katı Atık Tarifeleri 17. Menteşe İlçe Belediye Başkanlığı Katı Atık Tarifeleri 18. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Katı Atık Tarifeleri 19.Ulaşım Ücretleri 20. Plan ve Bütçe Komisyon Raporları a) Marmaris İlçe Belediye Başkanlığı 2015 Yılı Gelir Tarifesi b) Menteşe İlçe Belediye Başkanlığı 2015 Yılı Gelir Tarifesi c) Datça İlçe Belediye Başkanlığı 2015 Yılı Gelir Tarifesi ve 2014 Yılı Ödenek Aktarması ç) Dalaman İlçe Belediyesi 2014 Yılı Mali Bütçesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi gereğince aktarma yapılması d) Marmaris İlçe Belediye Başkanlığı Katı Atık Tarifeleri e) Dalaman İlçe Belediyesi Katı Atık Toplama ve Bertaraf Hizmetlerinin Tarifeleri Hakkındaki Kararın Görüşülmesi f) Fethiye İlçe Belediye Başkanlığı Katı Atık Tarifeleri g) Menteşe İlçe Belediye Başkanlığı Katı Atık Tarifeleri ğ) Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Katı Atık Tarifeleri h) Ulaşım Ücretleri 21. İlimizin “Bebek Dostu Altın İl” unvanını alabilmesi için Muğla Halk Sağlığı Müdürlüğünce talep edilen, Muğla Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinden  “Anne Sütü ve Emzirme Destek Grubu” ’nun oluşturulması 22. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün görüşüne sunulan  “Muğla Büyükşehir Belediyesi Disiplin Amirlerinin Tespiti Hakkındaki Yönetmelik” ‘in görüşülmesi 23. 15/04/2014 tarih ve 25 sayılı MBB Meclis Kararı ile Onaylanan Muğla Büyükşehir Belediyesi Norm Kadro İhdas Cetvellerinde güncelleme yapılması 24. Ortaca ilçesi Yerbelen mahallesi Muğla-Fethiye karayolundan başlayan ve Akıncı köyünde son bulan Kemal ŞAHİN bulvarının kapsamı 01/10/2014 tarih ve 58 sayılı Ortaca Belediyesi Meclis Kararı ile genişletilmiş olup, söz konusu Meclis Kararının onaylanması 25. Ortaca ilçesi Karaburun Mahallesi Sera sokaktan başlayan ve Bahçelievler Mahallesi Muğla-Fethiye karayolunda son bulan ATATÜRK bulvarının kapsamı, 01/10/2014 tarih ve 59 sayılı Ortaca Belediyesi Meclis Kararı ile genişletilmiş olup, söz konusu Meclis Kararının onaylanması 26. İlimiz Bodrum İlçesi, Torba Mahallesi, 153 ada 25 ve kısmen 26 nolu parsellerin imar programına alınması  27. İlimiz Ortaca İlçesi, Karaburun Mahallesi, 1005 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazda yapılmış olan plan değişikliğinin Muğla 1. İdare Mahkemesinin Esas no 2012/510 ve Karar no 2014/251 sayılı kararı ile iptal edildiğinden bahisle; İlgili Mahkeme Kararına istinaden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 28. İlimiz Ortaca İlçesi, Karaburun Mahallesi, 1005 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazda yapılmış olan plan değişikliğinin Muğla 1. İdare Mahkemesinin Esas no 2012/510 ve Karar no 2014/251 sayılı kararı ile iptal edildiğinden bahisle; İlgili Mahkeme Kararına istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği  29. Yatağan İlçesi Şeref Mahallesi Alageriş Mevkii 1299 parsel Güneş Enerji Santrali Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı  30. Menteşe İlçesi Ortaköy Mahallesi Plan Notu Değişikliği Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 31. Menteşe Akçaova  Mahallesi 141 ada 1, 2, 3 ve 142 ada 1 parsellerde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği   32. Menteşe İlçesi Karabağlar Mahallesi Başkanlığımız Mülkiyetindeki 667 ada, 69 parselde Ticaret Alanı Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği    33. Menteşe İlçesi Karabağlar Mahallesi Başkanlığımız Mülkiyetindeki 667ada, 69 parselde Ticaret Alanı Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 34.  İlimiz Fethiye İlçesi,  Karacaören Mahallesi Karacaören Deresi Tersip Bendi 110 ada 22 parsel, 114 ada 1 parsel 115 ada 1 ve 2 parseller ile 116 ada 1, 2 ve 12 parsellerin Kamulaştırma imar programına alınması 35. Bodrum-Datça (Körmen) Hattı Deniz Toplu Ulaşım Hizmetlerinin Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.(MUTTAŞ)’a 31/12/2015 tarihine kadar 2014 yılı tahmini cironun %1’i olarak hesaplanan 20.000,00TL bedel ile devredilmesi 36. Milas İlçesi, Ören Mahallesi, Karamersin Mevkii, 379, 360, 361 numaralı parsellerde 1/1.000 ölçekli “Konut Alanı Amaçlı İlave Uygulama İmar Planı” talebi. olarak OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.