Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 192                                                     

Karar Tarihi  : 11/05/2017                                         

KONUSU:

          İlimiz Menteşe ilçesi Karabağlar Mahallesi 1095 ada 87 numaralı parselin güneyinde kalan Ek’te belirtilen otopark alanının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. Maddesi hükmü doğrultusunda kira bedeli olarak 1000 (Bin ) TL. ücret ve belirlenen ÜFE oranına göre artırımı yapılarak Muğla Büyükşehir Belediyesine aktarılması karşılığında, 10 (On) yıl süreli Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine işletme devrinin yapılması hususunun görüşülmesi.   

          Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 05/05/2017 tarih ve 21365915/756.01/10910 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız

Ek için tıklayınız