Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S K A R A R I

 

Karar No       : 192                                

Karar Tarihi : 14/11/2019                   


KONUSU:

      2.   Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.   

           a) 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesine istinaden 2019 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenen Fethiye Belediyesi Ticaret Ziraat Turizm Denizcilik Spor ve Çevre Bütçe İçi İşletmesi ek fiyat tarifesi ile ilgili olarak yazı ekinde sunulan, Fethiye Belediye Başkanlığı’nın almış olduğu 02.09.2019 tarih 100 sayılı kararın, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesine göre görüşülmesi.

             Plan ve Bütçe Komisyonunun 24.10.2019 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için tıklayınız.