Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :193                              

Karar Tarihi  :12/05/2016                  

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

          g) İlimiz Milas İlçesi Hayıtlı Mahallesi 247 ada eski 45, 46 parseller yeni 247 ada 227, 228, 229, 230 parseller ile 1020 ada 7,  8, 9, 10, 11 parseller arasından geçen 10.00 metrelik yolun kadastral sınırlara uyularak işaretlenmesi amaçlı PİN: UİP-8387,9 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.04.2016 tarihli raporunda;

          27/04/2016 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08/04/2016 tarih ve 36521862-310.99-1758 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.04.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Milas İlçesi Hayıtlı Mahallesi 247 ada eski 45,46 parseller yeni 247 ada 227, 228, 229, 230 parseller ile 1020 ada 7,  8, 9, 10, 11 parseller arasından geçen 10.00 metrelik yolun kadastral sınırlara uyularak işaretlenmesi amaçlı PİN: UİP-8387,9 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi" konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08/04/2016 tarih ve 36521862-310.99-1758 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.