Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 193                                                       

Karar Tarihi  : 11/05/2017                                           

KONUSU:

            2016 yılında T.C. Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan düzenlilik denetim raporunda “5 adet işyeri bulunan Eşen Toptancı halinin mevzuat gereklerini karşılamadığı ve Yönetmeliğin ilgili hükümlerinin tesis edilmesi” gerektiği belirtilmiştir. Eşen Toptancı Halinin kurulmuş olduğu mevcut 4.568,31 m2’lik alanda yönetmelikte belirtilen asgari şartları oluşturma imkanı bulunmadığından, Yönetmeliğin 16. Maddesine göre Toptancı hallerinin kapatılması konusunda Belediye Meclisi yetkili kılındığından Eşen Toptancı Halinin kapatılması hususunun görüşülmesi.  

          Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın 05/05/2017 tarih ve 28673394-622.03-1999 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız