Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 193                     

Karar Tarihi   : 09/08/2018         

 

KONUSU:

Gündem

        03/08/2018 tarihinde duyurulan 10 maddelik gündeme; Birimlerden gelen konular ile Plan ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının aşağıda sırası belirtildiği şekilde gündeme ilavesiyle;

Kararın devamı için tıklayınız.