Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 194                            

Karar Tarihi   : 11/05/2017                

KONUSU:

            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 06.01.2017 tarihli ve 47720051-301.01-75 sayılı yazı ve ekli listesinde belirtilen taşınmazların 1. sırasında yer alan Menteşe İlçesi Akçaova Mahallesi 111 ada 1 parsel numaralı taşınmazın yapılaşma durumu sehven “Gelişme Konut Alanı (Teras Evler) Ayrık Nizam 4 Kat hmax:13,50:1,00” olarak belirtilmiş olup, 12.01.2017 tarih ve 25 sayılı Meclis Kararında da bu şekilde yer aldığından söz konusu kararın ekli listesinin 1.sırasında yer alan taşınmazın yapılaşma durumunun “Gelişme Konut Alanı (Teras Evler) Serbest Nizam 4 Kat hmax:13,50:1,00” olarak tashih edilmesi hususunun görüşülmesi.   

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 10/05/2017 tarih ve 47720051-301.01-1222 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız