Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No            :194                        

Karar Tarihi      :14/11/2019            


KONUSU:

     3. Turizm Komisyon Raporunun Görüşülmesi

          a) Muğla yöresine çok ciddi anlamda turist getiren Thomas Cook acentesinin iflası,  bölgemizde çok büyük maddi zararlara sebep olduğundan, bahse konu olay ile 2020 ve daha sonrası için Turizmde ne gibi çözümler ve tedbirler alınabileceği hususunun Turizm Komisyonunda görüşülmesi. 


           Turizm Komisyonunun 08.11.2019 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Turizm Komisyon Raporu için tıklayınız.