Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :195                                        

Karar Tarihi :09/12/2014                            


KONUSU:

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI

c) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI BÜTÇESİ                                  

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; 

Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2015 Mali yılına ait gelir, gider bütçeleri Komisyonumuzun 20/11/2014 tarihinde toplanmıştır. Bütçe hakkındaki görüşlerimiz aşağıda belirtilmiştir.

2015 Yılı Taslak Bütçesinin Harcama Birimleri olarak aşağıdaki daire başkanlıklarından oluşturulmuş olduğu görülmektedir.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Bütçesini Görmek İçin Tıklayınız.