Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       :195                                       

Karar Tarih  :14/11/2019                          

 

KONUSU:

      Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/m maddesi gereğince görüşülmesi.


             Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı’nın 11.11.2019 tarihli ve 41232352-010.03-E.1801 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

 


  Kararın devamı için tıklayınız.