Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :196                

Karar Tarihi  :11/06/2015    

KONUSU:

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14.05.2015 tarih ve 161 no.lu kararı ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına ait 2015 yılı Gelir Tarifesinde değişiklik yapılmasına dair yazı ekinde yer alan teklif kabul edilmiştir. Ancak Meclisimize sunulan ek tarife cetvelinin “DEĞİŞEN” başlıklı bölümünün; AÇIKLAMALAR bölümünde yer alan;  Büyükşehir yetki sınırları içerisinde Yer Seçim Belgesi alınmadan (İzinsiz)  kurulmuş istasyonların tespitinde ilgili işletmeciye 2.1  pozunun 5 katı ceza uygulanacaktır. Şeklinde yazılması gerekirken sehven, tespitinde ilgili işletmeciye 2.1  pozunun 5 katı ceza uygulanacaktır ifadesi yer almamıştır. Ekli 2015 yılı hizmet gelir tarifesinin AÇIKLAMALAR bölümünün 1. satırının yukarıda belirtildiği şekliyle görüşülmesi

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 03/06/2015 tarih ve 26219312—301.01-257 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14.05.2015 tarih ve 161 no.lu kararı ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına ait 2015 yılı Gelir Tarifesinde değişiklik yapılmasına dair yazı ekinde yer alan teklif kabul edilmiştir.      

Ancak Meclisimize sunulan ek tarife cetvelinin “DEĞİŞEN” başlıklı bölümünün; AÇIKLAMALAR bölümünde yer alan;  Büyükşehir yetki sınırları içerisinde Yer Seçim Belgesi alınmadan (İzinsiz)  kurulmuş istasyonların tespitinde ilgili işletmeciye 2.1  pozunun 5 katı ceza uygulanacaktır. Şeklinde yazılması gerekirken sehven, tespitinde ilgili işletmeciye 2.1  pozunun 5 katı ceza uygulanacaktır ifadesi yer almamıştır. Ekli 2015 yılı hizmet gelir tarifesinin AÇIKLAMALAR bölümünün 1. satırının yukarıda belirtildiği şekliyle görüşülerek karar alınması hususunda yazımızın Melis’e havalesini arz ederim. Denilmektedir. 

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

             Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14.05.2015 tarih ve 161 no.lu kararı ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına ait 2015 yılı Gelir Tarifesinde değişiklik yapılmasına dair yazı ekinde yer alan teklif kabul edilmiştir. Ancak Meclisimize sunulan ek tarife cetvelinin “DEĞİŞEN” başlıklı bölümünün; AÇIKLAMALAR bölümünde yer alan;  Büyükşehir yetki sınırları içerisinde Yer Seçim Belgesi alınmadan (İzinsiz)  kurulmuş istasyonların tespitinde ilgili işletmeciye 2.1  pozunun 5 katı ceza uygulanacaktır. Şeklinde yazılması gerekirken sehven, tespitinde ilgili işletmeciye 2.1  pozunun 5 katı ceza uygulanacaktır ifadesi yer almamıştır. Ekli 2015 yılı hizmet gelir tarifesinin AÇIKLAMALAR bölümünün 1. satırının yukarıda belirtildiği şekliyle kabulüne Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.