Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 196                           

Karar Tarihi   : 09/08/2018               

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        c) İlimiz, Kavaklıdere İlçesi, Bakırcılar Mahallesi onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Pazar Alanı”, “Resmi Kurum Alanı”, “Cami”, “Konut Altı Ticaret Alanı”, “Yol” ve “Otopark” alanı kullanımında kalan 15, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 54, 55, 56, 57, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 1895, 1896, 1897, 2078, 2079, 2080, 2081, 2324, 2863, 2899 parseller ve çevresinin yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30.07.2018 tarihli raporunda;

  30/07/2018 tarihinde saat 14:00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.07.2018 tarih ve 36521862-754-E.4125 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 12.07.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Kavaklıdere İlçesi, Bakırcılar Mahallesi onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Pazar Alanı”, “Resmi Kurum Alanı”, “Cami”, “Konut Altı Ticaret Alanı”, “Yol” ve “Otopark” alanı kullanımında kalan 15, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 54, 55, 56, 57, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 1895, 1896, 1897, 2078, 2079, 2080, 2081, 2324, 2863, 2899 parseller ve çevresinin yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.07.2018 tarih ve 36521862-754-E.4125 sayılı yazısında