Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No            :196                                                                                                                   

Karar Tarihi      :14/11/2019                

 

KONUSU:

       Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğu veya mülkiyetinde bulunan alanların onaylı imar planlarına göre uygun hale getirilmesi amaçlı İlimiz, Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, 432 ada 169 parsel numaralı taşınmazın, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2019 tarih ve 180 sayılı kararı ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufuna bırakılan imar yoluna rastlayan kısmın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince kamulaştırma iş ve işlemlerinin yapılması gerektiğinden bahsi geçen taşınmazın yazı Eki krokide belirtilen kısmının, 3194 sayılı İmar Kanununun 10. maddesine göre beş yıllık imar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. 


       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 31.10.2019 tarihli ve 36521862-105.04-E.10086  sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;Kararın devamı için tıklayınız.


Ek için tıklayınız.