Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :197                        

Karar Tarihi :09/12/2014               

KONUSU:

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI

d) KÖYCEĞİZ İLÇE BELEDİYESİ 2015 YILI BÜTÇESİ    

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;    

Meclisimizin 11/11/2014 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Köyceğiz  Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi ve Gelir Tarife Cetvelleri Komisyonumuzun 20/11/2014  tarihli toplantısında incelendi.

Köyceğiz İlçe Belediyesi 2015 yılı Bütçesi İçin Tıklayınız.