Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 197                            

Karar Tarihi  : 11/05/2017                

KONUSU:

          Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait olan Yatağan İlçesi Yenikarakuyu Mahallesi 585 parsel numaralı 533,00 m² yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın “Sosyal ve Kültürel Tesis” inşa edilerek kullanılması koşulu ile bedelsiz olarak Yatağan Belediye Başkanlığına 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren on (10) yıl süreliğine tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.  

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 10/05/2017 tarih ve 47720051-301.01-1220 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız