Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       :197                                                                                                                                     

Karar Tarihi :14/11/2019                           

 

KONUSU:

          Muğla Büyükşehir Belediyesinin 11.02.2016 Karar tarihli ve 93 karar numaralı Meclis Kararı ile ile Bodrum - Datça (Körmen) arası denizyolu toplu ulaşım hizmetinin işletmeciliği Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (MUTTAŞ) 01/03/2020 tarihine kadar devredilmiş olup,  5216 sayılı Kanunun 26’ncı maddesi hükmü doğrultusunda; 25/11/2010 tarihli ve 27766 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelik ” te belirtilen yükümlülüklerinin de yerine getirilmesi ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğünün kontrol ve denetiminde olması kaydıyla,  yazılı taleplerine istinaden, Bodrum - Datça (Körmen) arası denizyolu toplu ulaşım hizmetine ilişkin işletmeciliğin Büyükşehir Belediyemiz ve bağlı kuruluşlarının sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğu MUTTAŞ’a, 01/03/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, her yılın Ocak ayı yıllık TÜFE oranı nispetinde arttırılmak üzere 2019 yılı kira bedeli olan yıllık KDV dahil 39.841,87 Türk Lirası (Otuz dokuz bin sekiz yüz kırk bir Türk Lirası seksen yedi Kuruş) bedelle, 31.12.2024 tarihine kadar devredilmesi hususunun görüşülmesi.


      Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 25.10.2019 tarihli ve 36924739-050.01.02-E.19445 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;Kararın devamı için tıklayınız.