Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :199                                        

Karar Tarihi :11/06/2015               

KONUSU:

            Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Mezbaha Hizmetleri Şube Müdürlüğünün et taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 (bir) adet Frigorifik Donanımlı Kamyonun ve  İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 1 (bir) Adet 4x2 Pick-Up aracın 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10. Maddesi (Değişik: 17/09/2004 - 5234/4 md)  gereğince temini hususunun görüşülmesi

          Sağlık ve Sosyal Himetler Dairesi Başkanlığı’nın 28/05/2015 tarih ve 31514194-020-2214 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

         Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Mezbaha Hizmetleri Şube Müdürlüğünün et taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 (bir) adet Frigorifik Donanımlı Kamyona ve İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 1 (bir) Adet 4x2 Pick-Up araçlara ihtiyaç vardır. Araçların temini için 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10. Maddesi (Değişik: 17/09/2004 - 5234/4 md)  gereğince Meclis Kararı oluşturulması gerekmektedir.

          Bu nedenle yazımızın, Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim. Denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Mezbaha Hizmetleri Şube Müdürlüğünün et taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 (bir) adet Frigorifik Donanımlı Kamyonun ve İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 1 (bir) Adet 4x2 Pick-Up aracın, 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10. Maddesi (Değişik: 17/09/2004 - 5234/4 md)  gereğince alınmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.