Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :199                            

Karar Tarihi :09/12/2014               

KONUSU:

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI

f) BODRUM İLÇE BELEDİYESİ 2015 YILI BÜTÇESİ    

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;

Meclisimizin 11.11.2014 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Bodrum Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi ve Vergi, Harç ve Gelir Tarife Cetvelleri, Komisyonumuzun 20.11.2014 tarihli toplantılarında incelendi.


Bodrum İlçe Belediyesi 2015 Yılı Bütçesi İçin Tıklayınız.