Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 199                               

Karar Tarihi  : 11/05/2017                   

KONUSU:


        34. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

  1. 2017 yılında Kavaklıdere Belediye Başkanlığı'nca uygulanacak Gelir Tarifesine eklenen ücret tarifesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 25. Maddesi gereği görüşülmesi. 

        Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.05.2017 tarihli raporunda;

        Plan ve Bütçe Komisyonumuz 11.05.2017 tarihinde saat: 16.30' da Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. 11.05.2017 tarihinde yapılan Büyükşehir Belediye Meclis toplantısıyla Komisyonumuza havale edilen Kavaklıdere Belediye Başkanlığına ait ek Gelir Tarife Cetveli Komisyon toplantımızda incelendi.

Kararın devamı için tıklayınız