Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 199                           

Karar Tarihi   : 09/08/2018               

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        e) İlimiz, Milas İlçesi, Kırcağız Mahallesi, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2950, 2952 ve 2953 parseller, 3 adet park alanı ve çevresini kapsayan alanda “Spor Alanı”amaçlı 1/25 000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliğinin, 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.  

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30.07.2018 tarihli raporunda;

       30/07/2018 tarihinde saat 14:00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.07.2018 tarih ve 36521862-115.01.02-E.4119 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 12.07.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Milas İlçesi, Kırcağız Mahallesi, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2950, 2952 ve 2953 parseller, 3 adet park alanı ve çevresini kapsayan alanda “Spor Alanı”amaçlı 1/25 000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliğinin, 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.07.2018 tarih ve 36521862-115.01.02-E.4119 sayılı yazısında;