Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 20                             

Karar Tarihi  : 12/01/2017                

KONUSU:

Seydikemer İlçesi Seki Mahallesi 1395 parsel numaralı taşınmazda bulunan binanın ekli krokide “Bölüm 1” ve “Bölüm 2” olarak belirtilen alanlarının Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz olarak ilgili idareye 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince teslim edildiği tarihten itibaren on (10) yıl süreliğine tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.

            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 06/01/2017 tarih ve 47720051-301.01-77  sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;