Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :200                              

Karar Tarihi  :12/05/2016                  

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

          m) İlimiz Milas İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 465 ada, 71 ve 72 parsellerin “Ayrık Nizam, 4 Kat, Konut Alanı” olarak işaretlenmesi amacıyla hazırlanan UİP-8387,10 PİN nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.05.2016 tarihli raporunda;

          05.05.2016 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12/04/2016 tarih ve 36521862-310.99-1800 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.04.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Milas İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 465 ada, 71 ve 72 parsellerin “Ayrık Nizam, 4 Kat, Konut Alanı” olarak işaretlenmesi amacıyla hazırlanan UİP-8387,10 PİN nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi" konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12/04/2016 tarih ve 36521862-310.99-1800 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.