Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No          :200                            

Karar Tarihi    :09/12/2014             


KONUSU:

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI

g) FETHİYE İLÇE BELEDİYESİ 2015 YILI BÜTÇESİ    

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;

Meclisimizin 11/11/2014 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Fethiye Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Başkanlık Önergesi, Komisyonumuzun 20/11/2014 tarihli toplantısında incelendi.


Fethiye  İl.e Belediyesi 2015 Yılı Bütçesi İçin Tıklayınız.