Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 200                               

Karar Tarihi : 11/05/2017                   

KONUSU:


34.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

b.Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 27.04.2017 tarih 1440 sayılı yazısı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 25.04.2017 tarih 2432 sayılı yazısı ve Ulaşım Dairesi Başkanlığının 03.05.2017 tarih 10786 ve 10788 sayılı yazılarında belirtilen çeşitli iş makineleri için uygulanacak ek fiyat tarifelerinin 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesince görüşülmesi. 

        Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.05.2017 tarihli raporunda;

Kararın devamı için tıklayınız

Ek için tıklayınız