Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 200                           

Karar Tarihi   : 09/08/2018               

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        f) İlimiz, Menteşe İlçesi Hacırüstem Mahallesi 66 ada 60 parselde kayıtlı taşınmaza teklif edilen ve Menteşe Belediye Meclisinin 05.06.2018 tarih ve 73 sayılı kararı ile uygun bulunmayan UİP-12218,5 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30.07.2018 tarihli raporunda;

         30/07/2018 tarihinde saat 14:00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.07.2018 tarih ve 36521862-115.01.06-E.4127 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 12.07.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Menteşe İlçesi Hacırüstem Mahallesi 66 ada 60 parselde kayıtlı taşınmaza teklif edilen ve Menteşe Belediye Meclisinin 05.06.2018 tarih ve 73 sayılı kararı ile uygun bulunmayan UİP-12218,5 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.07.2018 tarih ve 36521862-115.01.06-E.4127 sayılı yazısında;