Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       :200                                                                                                                   

Karar Tarihi :14/11/2019               

 

KONUSU:

         Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait Menteşe İlçesi Bayır Mahallesi 381 ada 14 (Eski 2361) parsel numaralı 219,96 m² yüz ölçümlü "Arsa" vasıflı taşınmazda bulunan binanın 1. katında yer alan 15/12 nolu 53,00 m² yüz ölçümlü bölümünün, 2019-2020 yılı Eğitim ve Öğretim yılında Menteşe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılacak kurslarda kullanılması koşulu ile Milli Eğitim Bakanlığı adına bedelsiz tahsisi hususunun; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h, 18/e ve 75/d maddeleri kapsamında görüşülmesi


                       Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 08.11.2019 tarihli ve 99506623-105.04-E.3039 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;Kararın devamı için tıklayınız.