Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :201                              

Karar Tarihi :12/05/2016                  

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

          n) İlimiz Milas İlçesi, Meşelik Mahallesi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 numaralı parselleri kapsayan 297 numaralı imar adasında yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine yönelik onaylı imar planının N19-D-8-B-1-B ve N19-D-8-B-2-A imar paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.05.2016 tarihli raporunda;

          05.05.2016 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12/04/2016 tarih ve 36521862-310.99-1801 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.04.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Milas İlçesi, Meşelik Mahallesi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 numaralı parselleri kapsayan 297 numaralı imar adasında yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine yönelik onaylı imar planının N19-D-8-B-1-B ve N19-D-8-B-2-A imar paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi" konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12/04/2016 tarih ve 36521862-310.99-1801 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.