Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :20                          

Karar Tarihi  :14/01/2016            

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

ö) İlimiz Dalaman İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 62 ada, 18 parselde Maliye Hazinesi mülkiyetinde bulunan 8380,17 m2 yüzölçümlü taşınmazda ark ile şuyunun giderilmesi için otopark ve yeşil alan ayrılmasına ilişkin yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi.

  İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18/12/2015 tarihli raporunda;      

       18/12/2015 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08/12/2015 tarih ve 36521862-310.99-5181 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.12.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Dalaman İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 62 ada, 18 parselde Maliye Hazinesi mülkiyetinde bulunan 8380,17 m2 yüzölçümlü taşınmazda ark ile şuyunun giderilmesi için otopark ve yeşil alan ayrılmasına ilişkin yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi" konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08/12/2015 tarih ve 36521862-310.99-5181 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için tıklayınız.