Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :20                  

Karar Tarihi :13/01/2015    

KONUSU:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Yönetmeliği

            Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 05/01/2015 tarih ve 77845006-301.05.03-2   sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Belediyemiz Hukuk Müşavirliği ve İç Denetim birimince uygun görülen Mezarlık Yönetmeliği Taslağının Meclis’te görüşülmesi için; yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisi’ ne havalesini, arz ederim. Denilmektedir.

Kararın devamı için tıklayınız.