Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :201                            

Karar Tarihi :09/12/2014               

KONUSU:

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI

ğ) ULA İLÇE BELEDİYESİ 2015 YILI BÜTÇESİ    

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;

Belediye Meclisi’nin 11.11.2014 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Ula Belediyesinin 2015 mali yılı bütçesi ve gelir tarife cetvelleri Komisyonumuzun  20/11/2014 tarihli toplantısında incelendi.


Ula İlçe Belediyesi 2015 Yılı Bütçesi İçin Tıklayınız.