Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 20                              

Karar Tarihi : 11/01/2018                

KONUSU:

           Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait; İlimiz, Milas İlçesi, Selimiye Mahallesi, 166 ada, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129 parseller, Bodrum İlçesi, Göl Mahallesi, 232 ada, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 47, 53 parseller, Milas İlçesi, Hacıabdi Mahallesi, 1097 ada, 1 ve 2 parseller, Bodrum İlçesi, Turgutreis Mahallesi, 421 ada, 11 parsel Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi, 192 ada, 81, 83, 84, 85, 86, 87 parseller, 193 ada, 1 parsel ve 1918 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlarda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre uygulama yapılabilmesi için 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 10. Maddesine göre beş yıllık imar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi.     

          İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 04/01/2018 tarih ve 36521862-301.05.01-E.55 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.