Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        :201                                                                                                                   

Karar Tarihi  :14/11/2019                

 

KONUSU:

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Yeşil Alan Planlama Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü tarafından 2019 yılı programı dahilinde projesi tamamlanan ve 2019 yılında yapım ihalesi gerçekleştirilecek olan Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan; Teyyare Meydanında "Uçak Anıtı ve Kaidesi Yapım İşi" ile ilgili olarak, Kamu ihale Kanunu'nun 62. maddesinin (a) bendi hükmüne istinaden,  2019 yılında %10'u ödenek planlaması yapılan bahse konu yapım işinin yıllara yaygın olarak gerçekleştirilmesi, 2020 yılı için %90 ödeneğin Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bütçesine tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.


 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 08.11.2019 tarihli ve 18955236-105.04-E.5176 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;Kararın devamı için tıklayınız.