Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 20                   

Karar Tarihi  : 09/01/2020            


KONUSU:

31- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

      a) Muğla, Menteşe, Akçaova II. Etap Planlama Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yapılan askı süresinde iletilen üç (3) adet ve askı süresi sonrasında iletilen bir (1) adet olmak üzere toplam dört (4) adet itirazın 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8'inci maddeleri uyarınca görüşülmesi

               İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09.01.2020 tarihli raporunda;
   Ek için tıklayınız.