Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :202                           

Karar Tarihi :09/12/2014               

KONUSU:

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI

h) DATÇA İLÇE BELEDİYESİ 2015 YILI BÜTÇESİ    

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;

Meclisimizin 11/11/2014 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Datça  Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi ve Gelir Tarife Cetvelleri Komisyonumuzun  20/11/2014  tarihli toplantısında incelendi.


Datça İlçe Belediyesi 2015 Yılı Bütçesi İçin Tıklayınız.