Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 202                          

Karar Tarihi : 08/06/2017           

KONUSU:

Gündem

02/06/2017 tarihinde duyurulan 4 maddelik gündeme; 13 maddenin gündeme eklenmesi ile; Gündemin İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi başlıklı 1/a sırasında yer alan konunun Komisyon Raporlarının en sonunda görüşülmesinin kabulü ile aşağıda sırası belirtildiği şekilde;


Kararın devamı için tıklayınız