Geri Tüm Meclis Kararları

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 202                            

Karar Tarihi     : 26/11/2020                


KONUSU:

1.   Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

        l) Milas Belediyesi 2021 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.

 

       Plan ve Bütçe Komisyonunun 19.11.2020 tarihli raporunda;