Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :203                                                  

Karar Tarihi :11/06/2015                            

KONUSU:

              6360 Sayılı Kanun Kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan Köy Tüzel Kişiliklerine ait değerlendirilmeyen taşınmazlardan; Datça İlçesi Emecik Mahallesi 122 ada 4 parsel numaralı 5.300,77 m² yüzölçümlü taşınmazın mülga Datça-Emecik Köyü Tüzel Kişiliği’ne  ait 17/160 oranındaki hissesinin Datça Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince tescil edilmesi hususunda, 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi uyarınca görüşülmesi

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 03/06/2015 tarih ve 47720051-301.01/990 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

                       6360 Sayılı Kanun Kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Kararları gereğince kapanan Köy Tüzel Kişiliklerine ait değerlendirilmeyen taşınmazların taksimlerinin yapılması; 5393 sayılı kanunun 15. maddesi uyarınca Belediyeye verilen yetkiler çerçevesinde Başkanlığımızca uygun mütalaa edilmektedir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde;

Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan Köy Tüzel Kişiliklerine ait değerlendirilmeyen taşınmazlardan; Datça İlçesi Emecik Mahallesi 122 ada 4 parsel numaralı 5.300,77 m² yüzölçümlü taşınmazın mülga Datça-Emecik Köyü Tüzel Kişiliği’ne  ait 17/160 oranındaki hissesinin Datça Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince tescil edilmesi hususunda, 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Denilmektedir.

                        Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

              6360 Sayılı Kanun Kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan Köy Tüzel Kişiliklerine ait değerlendirilmeyen taşınmazlardan; Datça İlçesi Emecik Mahallesi 122 ada 4 parsel numaralı 5.300,77 m² yüzölçümlü taşınmazın mülga Datça-Emecik Köyü Tüzel Kişiliği’ne  ait 17/160 oranındaki hissesinin Datça Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince tescil edilmesine 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi uyarınca Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.