Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :203                            

Karar Tarihi :09/12/2014               


KONUSU:

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI

ı) KAVAKLIDERE İLÇE BELEDİYESİ 2015 YILI BÜTÇESİ    

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;

Meclisimizin 11.11.2014 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Kavaklıdere Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi ve Gelir Tarife Cetvelleri Komisyonumuzun 20/11/2014 tarihli toplantısında incelendi.


Kavaklıdere İlçe Belediyesi 2015 Yılı Bütçesi İçin Tıklayınız.